hand pad cat / kocia podkładka pod nadgarstki

        I’ve seen a cat on the Internet. A cat made of fabric, a cat used as a pad while using the computer’s keyboard. And I HAD TO do it – as a gift for my Mom - and of course I’ve written a tutorial of how I made it :)

     Znalazłam kotka w Internecie. Kotka wykonanego z tkaniny, kotka którego używa się, jako podkładka pod nadgarstki podczas pisania na klawiaturze. I MUSIAŁAM go zrobić - jako prezent dla Mamy - i oczywiście opisałam cały proces tworzenia, dzięki czemu powstał tutorial :)

there is something on your collar / masz coś na kołnierzyku

     
     This change wasn't big. Actually I did it because I wanted to chceck how my new punch and riverter works. I bought it on sale in TCHIBO shop. 

     Ta zmiana nie była duża. Tak naprawdę zrobiłam ją, ponieważ chciałam wypróbować mój nowy zestaw składający się ze szczypiec do dziurkowania i nitowania. Kupiłam go na wyprzedaży w sklepie TCHIBO.

Mr. Chocoman's army :) / Czekoladowa armia Pana Czekoladki :)

   
     My brother gave me a present and let me open it before Christmas :) I had to use it right away! I love my chocolate army which is to be given away as Christmas gifts.

     Brat dał mi prezent i pozwolił otworzyć go przed Świętami :) Oczywiście musiałam go od razu wypróbować! Mam teraz Czekoladową Armię upominków świątecznych.

warm woolen basquine skirt / ciepła wełniana spódnica z baskinką

     I visited my local second-hand shop again. This is a habit and I can't help it :) I found a skirt there - warm, woolen, nice in touch, hanging lonely in the "sale" section (less than 2$)... It was waaaay too big for me but, as always, I had a plan...

     Ponownie odwiedziłam znajdujący się nieopodal mojego miejsca zamieszkania second-hand. To już mój nałóg, nic na to nie poradzę :) Znalazłam tam spódnicę - ciepłą, wełnianą, miłą w dotyku, wiszącą samotnie w dziale "wypzedaż" (cena 6 zł)... Była na mnie zdecydowanie za duża ale, jak zwykle, miałam pewien plan...

how to make an infinity scarf / jak zrobić komin z dwóch szalików

     Infinity scarves are becoming more and more popular these days. Many people have shown their ideas of how to make them of old sweater or blouse, but I've chosen the easy way: I've made infinity scarf out of two classical scarves.
    
     Szaliki-kominy stają się coraz bardziej popularne. Wiele osób pokazywało swoje metody na robienie ich ze swetrów lub bluzek, ale ja poszłam na łatwiznę: zrobiłam szalik-komin z dwóch zwykłych szalików.     

paper christmas tree / papierowa choinka


     If you're looking for original Christmas decoration this post might be useful for you :) I made a paper-Christmas-tree of IKEA catalogue, but all thick magazines are perfect for this. It's really easy!

     Jeśli szukacie oryginalnej dekoracji świątecznej - ten post może Wam się przydać :) Zrobiłam papierową choinkę z katalogu IKEA, ale większość "grubych" czasopism/katalogów będzie do tego idealna. To naprawdę proste!

artificial leather bean bag / fotel 'leniwiec' ze skaju
     Today I am going to show you how to remake a bean bag. I wanted to do it for a long time but I was afraid that I will only waste the time and money - I've been searching for "the bean bag" tutorials and each one I found seemed too complicated or required a lot of money (artificial leather isn't cheap :( )

     Dziś pokażę Wam, jak przerobić fotel "leniwiec". Chciałam to zrobić od dłuższego czasu, ale bałam się, że jedynie stracę czas i pieniądze - szukałam tutoriali w Internecie, ale każdy z nich wydawał mi się zbyt skomplikowany lub zbyt drogi w realizacji (eko-skóra nie jest tania :( )     

new life of the light-blue cardigan / nowe życie błękitnego swetra


    
     I've decided to change the colour of one of my cardigans. Not just because I didn't like the original colour (it wasn't THAT bad), but because I've noticed that it had many light smudges on it, probably caused by washing in the wasching maschine. It was useless anyway so I had nothing to lose...

     Zdecydowałam się zmienić kolor jednego z moich swetrów. Nie tylko dlatego, że oryginalny kolor mi się nie podobał (nie był AŻ TAKI zły), ale dlatego, że zauważyłam, że pojawiło się na nim wiele jasnych smug, które powstały prawdopodobnie na skutek wielokrotnego prania w pralce. Sweter i tak był zniszczony, więc nie miałam nic do stracenia.

how to widen neckline / jak powiększyć dekolt


     Sometimes it seems that the blouse or the dress which we have would be just perfect IF OLNY it had its neckline wider. Today I am going to show you how I widened the neckline in one of my blouses using the edging (I bought it on Polish site www.etasiemka.net).

     Czasami wydaje się, że posiadana przez nas bluzka lub sukienka byłaby po prostu idealna, GDYBY TYLKO miała większy dekolt. Dziś pokażę, jak powiększyłam dekolt jednej z moich bluzek, używając wypustki (kupiłam ją na www.etasiemka.net).

first papavero blouse / pierwsza bluzka z papavero     There is a Polish website called www.papavero.pl. There are many interesting patterns and tutorials which help greenhorns as I to make their own clothes. I've decided to use one of their pattern and made myself a blouse.
     
     Jest pewna polska strona www.papavero.pl, na której jest mnóstwo ciekawych wykrojów i tutoriali, które pomagają żółtodziobom, takim jak ja, szyć swoje własne ubrania. Postanowiłam spróbować i uszyłam sobie bluzkę. 

man's long sleeve to woman's blouse / damska bluzka z męskiej bluzy


     Once upon a time there was a men's long sleeve. It was cherished and loved ;) and then, one day, the owner decided to get rid of it ( :( ). And this is where I showed up, deciding not to throwi it away. I wanted it to become MY blouse. 

     Dawno, dawno temu była sobie męska bluza z długimi rękawami. Była uwielbiana i noszona z radością ;) aż pewnego dnia jej właściciel postanowił się jej pozbyć ( :( ). I w tym miejscu pojawiłam się ja z decyzją, że bluza nie trafi do śmietnika. Chciałam, aby teraz należała do mnie.

retro dress / sukienka retro

     I found two blousess in nearby second-hand. They costed less than 1 dollar each and I bought them as I wanted them to be a retro dress. Fortunatelly I had a lot of time... What first seemed very easy, appeared much more complicated when it came to making details. But I've made it!

     W second-handzie znajdującym się nieopodal mojego domu znalazłam dwie bluzeczki. Kosztowały niecałe 3 zł za sztukę i kupiłam je, widząc w nich potencjał na sukienkę w stylu retro. Na szczęście miałam sporo wolnego czasu... To, co na początku wydawało się być bardzo proste, okazało się znacznie bardziej skomplikowane. Ale jakoś sobie poradziłam.


how to make a blouse from a dress / jak zrobić bluzkę z sukienki


     Buying on the Internet is risky. You see something, you think it's very pretty and not expensive and then you try it on and realize that you look um... worse than you expected :) even though the person who sold it to you looked great (photo on the left). That's exactly what happened to me and the beautiful sequin dress.

     Zakupy w Internecie są ryzykowne. Zobaczysz coś, spodoba Ci się, w dodatku nie jest drogie. Później to przymierzasz i okazuje się, że wyglądasz w tym hm... gorzej niż sądziłaś :) mimo, że osoba, która tą rzecz sprzedawała wyglądała w niej świetnie (zdjęcie po lewej stronie). Dokładnie taka historia przydarzyła się mi i pięknej sukience z cekinami.   

grandma's sweater / babciny sweter


     My Grandma gave me a sweater. It has a nice colour, I like the pattern on the front  BUT it also had three disadvantages:
  1. turtle neck (hate it! hate it!)
  2. too short sleeves
  3. it was too big - literally everywhere :) )
Sounds like a challenge, doesn't it?
It took a lot of work, but it was worht it 'cause I am happy with the result. 

     Dostałam od Babci sweter. Miał ładny kolor, podobał mi się wzór na jego przodzie, ALE miał również 3 wady:
  1. golf (nie cierpię golfów! nie cierpię!)
  2. zbyt krótkie rękawy
  3. był za duży (w każdym możliwym miejscu :) )
Brzmi, jak wyzwanie, prawda?
Wymagało to ode mnie trochę pracy, ale warto było, bo jestem zadowolona z rezultatu. 

buttons attack! / atak guzików!

    Recently I was cleaning my wardrobe. It was no suprise to me when I found some clothes which have been there for a while and I haven't worn them for ages. 'I have to do something about it', I thought and took a white, cotton blouse in my hands. I started looking for inspirations on the Internet. The first which took my interest was using... buttons! Luckily I had some in my 'magic box with useful things' [I also found there a lace from this post].
    
    Robiłam ostatnio porządki w szafie. Nie zaskoczył mnie fakt, że jest tam mnóstwo rzeczy, o których nie pamiętałam i których nie nosiłam od lat. "Trzeba coś z tym zrobić", pomyślałam, biorąc w ręce białą, bawełnianą bluzkę. Zaczęłam szukać inspiracji w Internecie. Pierwsza, która zwróciła moją uwagę wykorzystywała ... guziki! Na szczęście miałam ich trochę w moim "Pudełku pełnym różności" [znalazłam w nim również koronkę z tego posta]. 

experimental shirt / koszula eksperymentalna

     Long story short: There was a (men's) shirt to be thrown out. So I've made an experiment and tried to change it into a woman's shirt. It could have come out much better but it was my first time with this kind of remake. There are some more shirts to be refashioned in my (husband's) wardrobe so... I'll be back :) For instructions how I did that blouse please look at the following photo.

     Krótko mówiąc: była sobie (męska) koszula, która miała zostać wyrzucona. Wykonałam więc pewien eksperyment i zamieniłam ją na damską bluzkę. Mogło wyjść lepiej, ale pocieszam się, że to był mój "pierwszy raz" z tego rodzaju przeróbką. Jest jeszcze kilka koszul w szafie (mojego męża), które czekają na swoją kolej, więc... jeszcze tu wrócę :) Instrukcja postępowania znajduje się na poniższym zdjęciu.


hippie guitar :) / gitara hipisa :)


"Peace, love, emapthy." - oh what a beautiful philosophy on life!
"Pokój, miłość, empatia." - cóż za wspaniała filozofia na życie!

first vintage collar / pierwszy kołnierzyk w stylu vintage


     So I got a dress. A warm dress, perfect for the upcoming winter. Its only disadvantage was that it had a tight turtle neck which i hated the minute I tried the drees on and looked in the mirror... 

     Dostałam sukienkę. Ciepłą sukienkę idealną na nadchodzącą zimę. Jej jedyną wadą było to, że posiadała golf, który przestał mi się podobać w chwili, kiedy założyłam sukienkę i przejrzałam się w lustrze...

a lamp made of "almost nothing" / lampa z "prawie niczego"

     I am known as a person who hates to throw away things which may be used in the future. One of them was my old CD holder. When my friend showed me a picture of a lamp constructed from - literally - rubbish all I could think was: Isn't MY RUBBISH perfect to be a lamp? :) And that's how it started.

     Jestem znana z tego, że nie lubię wyrzucać rzeczy, które mogą jeszcze kiedyś się przydać. Jedną z nich był stary stojak na płyty. Kiedy moja przyjaciółka pokazała mi lampę, którą ktoś wykonał z - dosłownie - śmieci, nie mogłam przestać myśleć: czy MOJE ŚMIECI mogłyby stać się lampą? :) I tak to się zaczęło.