retro dress / sukienka retro

     I found two blousess in nearby second-hand. They costed less than 1 dollar each and I bought them as I wanted them to be a retro dress. Fortunatelly I had a lot of time... What first seemed very easy, appeared much more complicated when it came to making details. But I've made it!

     W second-handzie znajdującym się nieopodal mojego domu znalazłam dwie bluzeczki. Kosztowały niecałe 3 zł za sztukę i kupiłam je, widząc w nich potencjał na sukienkę w stylu retro. Na szczęście miałam sporo wolnego czasu... To, co na początku wydawało się być bardzo proste, okazało się znacznie bardziej skomplikowane. Ale jakoś sobie poradziłam.     First part was easy: cutting blouses in half, sewing new parts together and giving them a new shape (mostly by taking the material in), making the neckline bigger.

      Pierwsza część była prosta: wystarczyło przeciąć bluzeczki w połowie, zszyć nowo powstałe części, nadać nowego kształtu i powiększyć dekolt. 

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
I sewed the pieces with two sews to make it more durable.
Szwy łączące kawałki tkaniny przeszyłam podwójnie, aby były bardziej wytrzymałe.

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

     To make a neckline even I folded the front of the dress in half, pinned it and cut unevenness (pict. 1). Then I took a piece of black fabric and pinned it to the neckline on the left side of the dress (pict. 2). I turned it inside out and cut the black fabric so that it was the size of the neckline (pict. 3). When this was ready I cut the material evenly and sewed - this helps to  fold the fabric in the next phase.
     I also ironed a very delicate meaterial which has drops of glue on it (clothing insert - camela), so that the collar was stiffer. 

     Aby linia dekoltu była równa złożyłam przód sukienki na pół, spięłam szpilkami i ucięłam nierówności (zdj. 1). Następnie wzięłam kawałek czarnej tkaniny i przypięłam ją do dekoltu po lewej stronie sukienki (zdj. 2). Odwróciłam sukienkę na prawą stronę i przycięłam czarną tkaninę tak, aby była równa z dekoltem (zdj. 3). Następnie docięłam kołnierzyk i wykonałam dwa szwy, które ułatwiły mi podwinięcie tkaniny w następnym kroku. 
     Dodatkowo, naprasowałam na kołnierzyk kawałek cieniutkiej tkaniny nakrapianej klejem (wkład odzieżowy - kamelówka), aby był on sztywniejszy. 

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     I pinned the collar to the dress and sewed on the right side of the material (pict. 1). I turned the collar to the front (pict 2, 3). I pinned it after folding it evenly along the before prepared sew. All that was left was to stich the collar to the dress and make some finishing sews. Oh, and don't forget about the buttons! :)

     Przypięłam kołnierzyk do sukienki i pryszyłam po prawej stronie materiału (zdj. 1). Wywinęłam kołnierzyk na zewnątrz (zdj. 2, 3). Po podłożeniu tkaniny wzdłuż wcześniej przygotowanego szwu przypięłam a następnie przyszyłam dolną krawędź kołnierzyka. Do końca pracy zostało jeszcze wykonanie kilka wykańczających szwów. A, i nie zapomnijcie o guziczkach! :)
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
This is th dress on me:
Tak sukienka prezentuje się na mnie:

No comments:

Post a Comment