grandma's sweater / babciny sweter


     My Grandma gave me a sweater. It has a nice colour, I like the pattern on the front  BUT it also had three disadvantages:
  1. turtle neck (hate it! hate it!)
  2. too short sleeves
  3. it was too big - literally everywhere :) )
Sounds like a challenge, doesn't it?
It took a lot of work, but it was worht it 'cause I am happy with the result. 

     Dostałam od Babci sweter. Miał ładny kolor, podobał mi się wzór na jego przodzie, ALE miał również 3 wady:
  1. golf (nie cierpię golfów! nie cierpię!)
  2. zbyt krótkie rękawy
  3. był za duży (w każdym możliwym miejscu :) )
Brzmi, jak wyzwanie, prawda?
Wymagało to ode mnie trochę pracy, ale warto było, bo jestem zadowolona z rezultatu. 
    
     First I cut out the turtle neck (pict. 1, 2) and widened the neckline (pict. 3). I didn't throw away the fabric - I would use it later. 

     W pierwszej kolejności wycięłam golf (zdj. 1, 2) i powiększyłam dekolt (zdj. 3). Nie wyrzuciłam odciętych kawałków tkaniny, ponieważ będą mi później potrzebne. 
     Then I rolled up the fabric, pinned it and sew. This part could also be done after narrowing the sweater, but as I didn't see the difference I've decided to start from the neckline. 

     Podwinęłam tkaninę, przypięłam szpilkami i przeszyłam. Tą część można było również wykonać po zwężeniu swetra, ale ponieważ kolejność nie miała dla mnie znaczenia, zaczęłam od dekoltu. 
     I wanted to have a sew on the back of my sweater. I found the middle of the back-part and measured around 2 cm to each side (pict. 1). I sewed and then cut the material which was now on the inside of the sweater (pict. 2), sewed again on each side (pict. 3) and cut out the spare fabric.

     Na plecach swetra chciałam wykonać szew. Znalazłam środek tkaniny i odmierzyłam po ok 2 cm w każdą stronę (zdj. 1). Przeszyłam a następnie rozcięłam materiał, który teraz znajdował się po wewnętrznej stronie swetra (zdj. 2). Ponownie przeszyłam po obydwu stronach powstałego szwu (zdj. 3) i wycięłam nadmiar materiału.  
     To lenghten the sleeves I used the fabric which used to be a former turtle neck. I've cut it in two parts and after measuring if it was the same width as the sleeve - I sewed it to make it a welt (pict. 3). I cut off the welts which were originally a part of the sweater. 
     I sewed it delicately starting with the position from pict. 4 - I used the zig-zag sew and sewed on the right side of the material. 
     
     Do przedłużenia rękawów wykorzystałam materiał, który wcześniej tworzył golf swetra. Przecięłam go na dwie części i po upewnieniu się, że każda z nich ma szerokość rękawa swetra - przeszyłam je tak, by stworzyły ściągacz (zdj. 3). Odcięłam również oryginalne ściągacze swetra.
     Po ułożeniu obydwu części (nowego ściągacza i rękawa) w pozycji ze zdjęcia 4 zszyłam je delikatnie po prawej stronie używając ściegu zygzakowego.  

     I turned the sweater inside out and used some thermo tape (pict. 1) to glue a piece of non-elastic fabric on the zig-zag sew (pict. 2). This would prevent the sew from extending. I let the glue dry and sewed the fabric to the sweater.
     
     Wywinęłam sweter na lewą stronę i przy pomocy taśmy termo-klejącej (zdj. 1) przykleiłam kawałek nieelastycznej tkaniny wzdłuż szwu (zdj. 2). Dzięki temu szew łączący te dwa elementy nie rozciągnie się. Pozwoliłam klejowi wyschnąć i przyszyłam tkaninę. 
     To narrow the sweater I used marker - it helped me to keep the sew (more or less :)) straight. I did that in two phases because it was hard to measure the sweater while it was on me and I didn't want it to be too small. 

     Pomocą przy zwężaniu swetra był marker - dzięki niemu szwy były (mniej więcej :) ) proste. Podzieliłam ten etap na dwie fazy, ponieważ  ciężko mi było zmierzyć sweter, kiedy miałam go na sobie a nie chciałam, aby wyszedł za wąski. 


     That's all. Here are some 'before and after' photos.
     To wszystko. Poniżej kilka zdjęć z serii "przed i po". 
     


No comments:

Post a Comment