grey blouse inspired by Papavero / szara bluzką inspirowana wykrojem Papavero


     It was supposed to be a simple, grey blouse to be worn on cold days. When I finished it i found it too ordinary and decided to add some details. Was it a good idea? Hmm...


     To miała być prosta, szara bluzka do noszenia w chłodne dni. Kiedy ją skończyłam uznałam, że jest zbyt "zwyczajna" i zdecydowałam, że dodam do niej kilka czarnych detali. Czy był to dobry pomysł? Hmm...

how to refashion skirt to maternity skirt / jak przerobić spódnicę na ciążową


     One day I woke up and realised that the baby in my belly got bigger :) The skirt which used to be just perfect became too small (is it magic or what?? :) ). I had to do something about it - I like this skirt and there is quite a lot of time of pregnancy left. There was only one solution: resew this skirt to make it a maternity skirt. 

     Pewnego dnia obudziłam się i okazało się, że dzidzia w moim brzuchu urosła :) Spódnica, która dotychczas była idealna stała się za szczupła w pasie (magia jakaś, czy co? :) ). Musiałam coś z tym zrobić - lubię tę spódnicę a przecież zostało mi jeszcze kilka ładnych miesięcy ciąży. Było tylko jedno rozwiązanie tego problemu: przerobić spódnicę tak, by stała się spódnicą ciążową. 

pitbull pillow for a friend / poduszka z pitbullem dla przyjaciółki


     My friend and her partner want to have a dog. A white pitbull. I think it's one of their biggest dreams.
     Moja przyjaciółka i jej partner chcą mieć psa. Białego pitbulla. Myślę, że jest to jedno z ich największych marzeń.

how to narrow flared pants / jak zwęzić spodnie "dzwony"

     I bought these trousers by accident :) They were quite cheap (even though I didn't buy them in Second Hand) and they were in the right place at the right time. Their only disadvantage was that they were flared. 

     Kupiłam te spodnie przypadkiem :) Były dość tanie (mimo, że nie kupiłam ich w Second Hand'zie) i po prostu były w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze. Ich jedyną wadą było to, ze były dzwonami. 

a blouse which was supposed to be a gift / bluzka, która miała być prezentem
     I wanted to sew something for my Mom. I found the fabrics wich seemed to be perfect, I found the pattern, downloaded it from [ here ] and started sewing. 

     Chciałam uszyć coś dla mojej Mamy. Znalazłam tkaniny, które wydawały się idealne, znalazłam wykrój, pobrałam go [ stąd ] i zaczęłam szyć.