there is something on your collar / masz coś na kołnierzyku

     
     This change wasn't big. Actually I did it because I wanted to chceck how my new punch and riverter works. I bought it on sale in TCHIBO shop. 

     Ta zmiana nie była duża. Tak naprawdę zrobiłam ją, ponieważ chciałam wypróbować mój nowy zestaw składający się ze szczypiec do dziurkowania i nitowania. Kupiłam go na wyprzedaży w sklepie TCHIBO.

     The whole set constists of punch, riveter and a hundred of rivets with a diameter of 5 mm. The punch pliers come with 6 attachments for making holes of 2,5 to 5 mm diameter. These tools can be used in many ways, such as for adjusting belt sizes or for adding details to jackets, trousers or other textiles. I decided to change the collar of one of my blouses. 

    Cały zestaw składa się ze szczypiec do dziurkowania, szczypiec do nitowania i 100 nitów o średnicy 5 mm. Szczypce do dziurkowania wyposażone są w 6 nakładek do wykonywania otworów o średnicy od 2,5 do 5 mm. Przy pomocy szczypiec do nitowania można mocować nity o średnicy 5 mm. Mają one rożne zastosowanie, m.in do modyfikacji pasków lub ozdabiania kurtek, spodni i innych materiałów. 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
According to the manual I first made holes in the collar...
Postąpując zgodnie z instrukcją najpierw wykonałam dziurki w kołnierzyku... 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
... and then I filled the holes with rivets. 
... a następnie wypełniłam dziurki nitami. 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
And the result looks like this: 
A rezultat wygląda następująco:

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

No comments:

Post a Comment