buttons attack! / atak guzików!

    Recently I was cleaning my wardrobe. It was no suprise to me when I found some clothes which have been there for a while and I haven't worn them for ages. 'I have to do something about it', I thought and took a white, cotton blouse in my hands. I started looking for inspirations on the Internet. The first which took my interest was using... buttons! Luckily I had some in my 'magic box with useful things' [I also found there a lace from this post].
    
    Robiłam ostatnio porządki w szafie. Nie zaskoczył mnie fakt, że jest tam mnóstwo rzeczy, o których nie pamiętałam i których nie nosiłam od lat. "Trzeba coś z tym zrobić", pomyślałam, biorąc w ręce białą, bawełnianą bluzkę. Zaczęłam szukać inspiracji w Internecie. Pierwsza, która zwróciła moją uwagę wykorzystywała ... guziki! Na szczęście miałam ich trochę w moim "Pudełku pełnym różności" [znalazłam w nim również koronkę z tego posta]. 

     This metod is also useful when your clothing has a stain which you can't remove and you want to cover it with something... :)

     Ta metoda przydaje się również w przypadku, gdy ubranie ma plamę, której nie możemy usunąć a chcemy ją czymś zakryć... :)

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

No comments:

Post a Comment