Geometrycznie - sukienka 121, Burda 1/2014


Uszyłam ostatnio kilka ubrań. Na szycie z trudnością odnajduję czas a na opisanie tych "dzieł" i zrobienie im zdjęć czasem czekam tygodniami... Kolejne zdjęcie jest małym dowodem rzeczowym wyjaśniającym, jak ustawione są* (* ustawiają się :) ) moje priorytety  :)