new life of the light-blue cardigan / nowe życie błękitnego swetra


    
     I've decided to change the colour of one of my cardigans. Not just because I didn't like the original colour (it wasn't THAT bad), but because I've noticed that it had many light smudges on it, probably caused by washing in the wasching maschine. It was useless anyway so I had nothing to lose...

     Zdecydowałam się zmienić kolor jednego z moich swetrów. Nie tylko dlatego, że oryginalny kolor mi się nie podobał (nie był AŻ TAKI zły), ale dlatego, że zauważyłam, że pojawiło się na nim wiele jasnych smug, które powstały prawdopodobnie na skutek wielokrotnego prania w pralce. Sweter i tak był zniszczony, więc nie miałam nic do stracenia.


     I've tried recolouring clothes before (I'm going to give you more details on this in the future), but I was using different dye - more expensive one. This time I've decided to buy a very cheap dye (it costed not more than a dollar) and chceck what would happen. 

     Farbowałam ubrania już wcześniej (więcej szczegółów pojawi się w następnych postach), ale używałam innego barwnika - zdecydowanie droższego. Tym razem zdecydowałam się kupić bardzo tanią farbę (kosztowała niewiele ponad 3 zł) i sprawdzić, jak zadziała. 

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]


     The dying instruction was on the back of the box containing dye. All I had to do was to follow the given hints (that is the reason why I'm not showing how I did that step-by-step - each dye I used had a different instruction).

     Instrukcja znajduje się na odwrocie opakowania. Wszystko, co musiałam zrobić to postępować zgodnie ze wskazówkami (nie pokazuję, jak farbowałam krok po kroku, ponieważ każda z farbek, których użyłam do tej pory miała inne zalecenia).

     When I finished dying, the sweater got dry and I liked the effect I also changed the buttons to sweet heart-shaped ones (the buttons were, ofcourse in my Box Full Of Useful Things which I told you about before ;) ). 

     Kiedy skończyłam farbowanie a sweter wysechł i okazało się, że osiągnięty efekt jest satysfakcjonujący - zmieniłam guziczki na słodkie, białe guziczki w kształcie serduszek (znalazłam je oczywiście w moim Pudełku Pełnym Skarbów o którym już wczesniej pisałam :) ). 

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

     I am happy with the result but I also have some conclusions which might be helpful to you when you decide to change a colour of your cothing using this method:

 • I am sure that the colour will fade with every wasching,
 • don't wasch dyed clothes with others unless they have a similar colour,
 • don't try to change the colour of the clothing when the starting colour is dark,
 • the new colour is more or less even but I am not sure how the colour will change in time. I will keep you posted :),
 • Use gloves if you love your manicure :),
 • before dying check the material composition and compare it to the dye you have - not everything can be dyed (I've got one sweater which is red and doesn't want to change the colour no matter what I do :) ).

     Jestem zadowolona z rezultatu, ale mam kilka wniosków, które mogą przydać się komuś, kto zdecyduje się na zmianę koloru ubrania przy wykorzystaniu tej metody:
 • jestem pewna, że kolor będzie tracił na intensywności po każdym praniu,
 • nie należy prać farbowanych ubrań z innymi, chyba, że mają one podobny kolor,
 • nie należy próbować zmieniać koloru tkaniny z ciemniejszej na jaśniejszą,
 • nowy kolor jest "w miarę" równomierny, ale nie mam pewności, czy taki będzie po kolejnych praniach. Dam znać, jak już się dowiem :),
 • użyj rękawiczek, jeśli właśnie zrobiłaś sobie manicure :),
 • przed farbowaniem koniecznie należy sprawdzić skład tkaniny, z jakiej wykonane jest ubranie i porównać z opisem tkanin, które dana farba jest w stanie zafarbować. Nie wszystkie tkaniny chcą "się" farbować (mam jeden czerwony sweter, który nie chce mienić koloru cokolwiek bym nie robiła :) ).
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

No comments:

Post a Comment