hand pad cat / kocia podkładka pod nadgarstki

        I’ve seen a cat on the Internet. A cat made of fabric, a cat used as a pad while using the computer’s keyboard. And I HAD TO do it – as a gift for my Mom - and of course I’ve written a tutorial of how I made it :)

     Znalazłam kotka w Internecie. Kotka wykonanego z tkaniny, kotka którego używa się, jako podkładka pod nadgarstki podczas pisania na klawiaturze. I MUSIAŁAM go zrobić - jako prezent dla Mamy - i oczywiście opisałam cały proces tworzenia, dzięki czemu powstał tutorial :)

I used pieces of an old blouse to make my cat.
Do wykonania zwierza użyłam kawałków starej bluzki.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

First I cut 5 pieces – four for the legs and one for the main part of the pad.
Najpierw wycięłam 5 kawałków - cztery na łapki i jedną na główną część brzuszną kota :)
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

     I sewed on the left side of the fabric, remembering to leave a little hole in each part so that I could fill it with cotton wool.
     Zszyłam kawałki po lewej stronie, pamiętając o zostawieniu otworu w każdym z kawałków - dzięki temu mogłam wypełnić kawałki kota watą.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

     Now it was the time for the tail and the head. To make them I used the sleeves of the blouse.
     Naszedł czas na ogon i głowę. Do ich wykonania użyłam rękawów bluzki. 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     I also used the sleeves to make the ears – well cat with no ears is not a cat, is it? :) I used an old soap to draw the parts on the fabric.
    Rękawy posłużyły również do wykonania uszu - zgodnie z zasadą, że kot bez uszu to nie kot :) Do odrysowania kształtów użyłam mydła. 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     When all the parts were sewed I filled them with cotton wool and sewed up. Then I sewed all the parts together… but something was missing.
     Po uszyciu wszystkich części wypchałam je watą i zaszyłam ręcznie brakujące kawałki szwów. Następnie zszyłam wszystkie części tworząc kota... ale czegoś jeszcze brakowało.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     To make moustache I used a piece of artificial leather which was left from making the Artificial Leather Bean Bag. I’ve drawn a shape of the moustache on the piece of paper (pict. 1), bend it in half and cut it out (pict. 2, 3).
     Do wykonania wąsów użyłam kawałka sztucznej skórki, który został mi po szyciu Fotela 'Leniwca' ze skaju. Narysowałam kształt wąsów na kartce papieru (zdj. 1), zgięłam go na pól i wycięłam (zdj. 2, 3).
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

To attach the moustache to the cat I used glue.
Wąsy przymocowałam klejem do tkanin.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     I used two buttons to make eyes… and the cat was finished. This is how it looks from the top and from the bottom. As you can see its legs aren’t the same length but it’s hard to notice when it lays on its stomach.
     Użyłam dwóch guzików, aby zrobić oczy... i kot był gotowy. Na poniższym zdjęciu widać, jak wygląda on od dołu. Jak widać, nogi nie są równej długości, ale nie widać tego, gdy kot leży na brzuchu. 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]


3 comments: