how to narrow the dress (little change makes the difference) / jak zwęzić sukienkę, czyli mała przeróbka dużo daje


     There was something very asymetrical about the top of this dress. And by saying asymetrycal i mean disturbingly-not-in-the-right-place. Here are a few steps showing how to make it look a bit better. 

     Górna część tej sukienki miała bardzo dziwny kształt. I mówiąc "dziwny" mam na myśli niepokojąco-niekształtny. Poniżej kilka kroków, dzięki którym ten stan rzeczy wygląda nieco zgrabniej. 

sloth on the blouse / leniwiec na bluzie


     Those who know me know that I love sloths. There is something about them that makes me smile... A while ago I've posted [ something ] about a sloth made of felt and this time I've decided to sew one sloth on my husband's long sleeves.

     Ci, którzy mnie znają, wiedzą że kocham leniwce. Jest w nich coś komicznego... Jakiś czas temu [ pisałam ] o leniwcu zrobionym z filcu a tym razem naszyłam jednego na bluzę mojego męża. 

how to shorten shoulder straps + more visible pocket / jak skrócić ramiączka w sukience + bardziej widoczna kieszonka


      It is one of those short posts about "how to change something without working too hard". Or in other words - simple ideas which make life easier. Today the main character is a dress which has too long shoulder straps and a pocket which is hard to see.

     To będzie jeden z tych krótkich postów, dotyczących szybkiej przeróbki czegoś, bez wkładania w to zbyt dużej ilości energii. Innymi słowy - proste pomysły ułatwiające życie. Dziś główną bohaterką jest sukienka, która ma zbyt długie ramiączka i niewidzialną kieszonkę. 

"make a small pillowcase" meeting - sumup / spotkanie szyciowe "Uszyj Jasia" - podsumowanie


     And so it happened. The meeting is now just a nice memory. We've produced almost 70 pillowcases! There was 7 (and a half ;) ) of us, we were sewing for almost 5 hours and it was totally worth it. This was soo nice! I am happy and I am thinking of the next meeting to be organized :)

     No i stało się. Spotkanie jest już miłym wspomnieniem. Wyprodukowałyśmy prawie 70 poszewek! Było nas 7 (i pół :) ), szyłyśmy przez prawie 5 godzin i było warto! Jestem wzruszona i szczęśliwa - i już planuję następne spotkanie :)

a sloth made of felt / filcowy leniwiec

 


     A while ago I've made an owl [ post ]. And I knew back then that an owl would have a brother - a sloth. And so here he is. The owl's best friend ;) 

     Jakiś czas temu zrobiłam filcową sowę [ post ]. Już wtedy pisałam, że sowa będzie miała brata - leniwca. Oto i on. Najlepszy przyjaciel sowy ;).


DIY upcycling maternity blouse / Bluzka ciążowa "z odzysku"

 
     This time I had no pattern. I only had an old blouse with some holes in it and some fabric which was left from sewing another blouse (long time ago, when my belly was "regular" size ;) ). And I had a vision of making maternity blouse by combining those two. I like it mostly because it doesn't look like a tent :)

     Tym razem nie miałam wykroju. Miałam jedynie starą bluzkę, w której powstało kilka dziurek oraz trochę tkaniny, która była pozostałością z produkcji innej bluzki (którą szyłam dawno, dawno temu, kiedy mój brzuch był "standardowych" rozmiarów :) ). W głowie zamieszkała mi wizja bluzki ciążowej wykonanej z dwóch powyższych elementów. Efekt podoba mi się głównie dlatego, że nie wygląda jak namiot :)

"make a small pillowcase" - meeting / spotkanie szyciowe "Uszyj Jasia"


     If by any chance you're going to be in Warsaw on the 10th of August - please visit us! Come and sew a small pillowcase for the Warsaw Children's Hospital. Bring your sewing machine, some cotton fabrics or just yourself! We're meeting at 10 AM on Grzybowska 80/82 Street in Kolmex building on the 1st floor. Join us!

     Jeśli będziecie w Warszawie w sobotę 10 sierpnia to zapraszamy na Wspólne Szycie Jaśków dla Warszawskiego szpitala dziecięcego przy ul. Marszałkowskiej! Odwiedźcie nas w bud. Kolmex przy ul. Grzybowskiej 80/82. Jeśli nie potraficie szyć - przynieście dobre chęci, może troszkę bawełnianych tkanin, na pewno Wasza pomoc się przyda! Zapraszamy!

Jeśli prowadzicie bloga / stronę - proszę pobierzcie plakat i nagłośnijcie naszą akcję! :)