how to make an infinity scarf / jak zrobić komin z dwóch szalików

     Infinity scarves are becoming more and more popular these days. Many people have shown their ideas of how to make them of old sweater or blouse, but I've chosen the easy way: I've made infinity scarf out of two classical scarves.
    
     Szaliki-kominy stają się coraz bardziej popularne. Wiele osób pokazywało swoje metody na robienie ich ze swetrów lub bluzek, ale ja poszłam na łatwiznę: zrobiłam szalik-komin z dwóch zwykłych szalików.     


This is a very simple and short tutorial. First, you have to sew two scarves lengthwise. 
To bardzo prosty i krótki tutorial. Na początku zszyj obydwa szaliki wzdłuż dłuższego boku.


[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
Remove the tassels (if there are any) :)
Usuń frędzle (jeśli szalik je ma :) )


[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     To sew both ends of a two-scarved-scarf :) I turned over one end, so that the green part would be sewn with the blue part.
     Aby zszyć końce dwuszalikowego szalika :) przekręciłam jeden z końców tak, aby zielona część była zszyta z niebieską.


[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
And then hemmed it as on the pictures:
I podwinęłam tkaninę tak, jak na zdjęciach:
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
That's all - your infinity scarf is ready!
I to wszystko - Twój szalik-komin jest gotowy!

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

No comments:

Post a Comment