paper christmas tree / papierowa choinka


     If you're looking for original Christmas decoration this post might be useful for you :) I made a paper-Christmas-tree of IKEA catalogue, but all thick magazines are perfect for this. It's really easy!

     Jeśli szukacie oryginalnej dekoracji świątecznej - ten post może Wam się przydać :) Zrobiłam papierową choinkę z katalogu IKEA, ale większość "grubych" czasopism/katalogów będzie do tego idealna. To naprawdę proste!

     First I removed the cover because it was very stiff. Then I started to fold the pages one by one. Each page should be folded three times as shown on the pictures. Two hours later the Christmas tree was ready :)

     Na początku oderwałam okładkę, ponieważ była bardzo sztywna. Następnie zaczęłam składać strony - jedna po drugiej. Każda strona powinna być złożona 3 razy, tak jak pokazałam to na zdjęciach. Dwie godziny później - choinka była gotowa :)

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
      At the end you can glue the first and the last page - I didn't do it because my Christmas Tree stands near the wall an you can't see the back of it. Last year I have also glued a paper star at the top of the tree, which also looked interesting. 

    Na koniec można skleić dwie ostatnie strony razem, ale ja tego nie zrobiłam, bo moja choinka stoi przy ścianie i nie widać tego, co znajduje się z tyłu. W zeszłym roku na czubku choinki przykleiłam jeszcze papierową gwiazdkę, co również wygladało ciekawie. 

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

No comments:

Post a Comment