Mr. Chocoman's army :) / Czekoladowa armia Pana Czekoladki :)

   
     My brother gave me a present and let me open it before Christmas :) I had to use it right away! I love my chocolate army which is to be given away as Christmas gifts.

     Brat dał mi prezent i pozwolił otworzyć go przed Świętami :) Oczywiście musiałam go od razu wypróbować! Mam teraz Czekoladową Armię upominków świątecznych.

This is the DUKA form which I got:

Oto foremka DUKA, którą dostałam:


[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     What I needed to make Chocomen:
• 5 bars of chocolate (2 of them had hazel-nuts),
• a saucepan,
• a wrapping film,
• scissors,
• red band.

     Co jest potrzebne, aby zrobić Czekoladowych panów:
• 5 tabliczek czekolady (2 z nich miały całe orzechy laskowe),
• rondelek,
• folia do pakowania,
• nożyczki,
• czerwona tasiemka.

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     slowly melted the chocolates in the saucepan not letting it boil and stirring it all the time. Then put them in the form and left it in the fridge for three hours.

     Powoli rozpuściłam czekolady w rondelku pilnując, aby się nie zagotowały i stale mieszając. Przelałam rozpuszczona czekoladę do foremki i wstawiłam do lodówki na 3 godziny.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     I delicately removed the Chocomen from the form and packed it into the wrapping film. Ta-dah! :)

     Delikatnie wyjęłam Panów Czekoladka z formy i zapakowałam w folię. Ta-daaaa! :)


[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

Have a beautiful Christmas!
Życzę wszystkim pięknych Świąt!

[ EDIT 23.12.2013 r. ] This year's Chocomen look like this:
[ EDIT 23.12.2013 r. ] Tegoroczni Panowie Czekoladka wyglądają tak:

1 comment: