hippie guitar :) / gitara hipisa :)


"Peace, love, emapthy." - oh what a beautiful philosophy on life!
"Pokój, miłość, empatia." - cóż za wspaniała filozofia na życie!

first vintage collar / pierwszy kołnierzyk w stylu vintage


     So I got a dress. A warm dress, perfect for the upcoming winter. Its only disadvantage was that it had a tight turtle neck which i hated the minute I tried the drees on and looked in the mirror... 

     Dostałam sukienkę. Ciepłą sukienkę idealną na nadchodzącą zimę. Jej jedyną wadą było to, że posiadała golf, który przestał mi się podobać w chwili, kiedy założyłam sukienkę i przejrzałam się w lustrze...

a lamp made of "almost nothing" / lampa z "prawie niczego"

     I am known as a person who hates to throw away things which may be used in the future. One of them was my old CD holder. When my friend showed me a picture of a lamp constructed from - literally - rubbish all I could think was: Isn't MY RUBBISH perfect to be a lamp? :) And that's how it started.

     Jestem znana z tego, że nie lubię wyrzucać rzeczy, które mogą jeszcze kiedyś się przydać. Jedną z nich był stary stojak na płyty. Kiedy moja przyjaciółka pokazała mi lampę, którą ktoś wykonał z - dosłownie - śmieci, nie mogłam przestać myśleć: czy MOJE ŚMIECI mogłyby stać się lampą? :) I tak to się zaczęło.