how to make a tunic of t-shirt / jak zrobić tunikę z t-shirtu

  
     I got another T-shirt. A very orange and a very big T-shirt. I used it to make a tunic. I also used a black edging and some black pieces of fabric which were left from "producing" [ this ] tunic. 

     Dostałam kolejny T-shirt. Bardzo pomarańczowy i bardzo duży T-shirt. Zrobiłam z niego tunikę wykorzystując dodatkowo czarną kamelówkę oraz dodając trochę czarnych wstawek, które zostały mi z "produkcji" tej ] tuniki.

it's winter, I need sleeves! / jest zima, potrzebuję rękawków!     A couple of weeks ago I've made a blouse using the pattern downloaded from [ here ]. As some of you remember I wanted to add sleeves to it and finally I had some time to do it :) For those who don't remembmer [ here's ] a link to the post. 

     Kilka tygodni temu uszyłam sobie bluzkę wykorzystując przy tym wykrój pobrany stąd ]. Może niektórzy z Was pamiętają, że chciałam doszyć do niej rękawki - i w końcu miałam chwilkę, aby to zrobić. Dla tych, którzy nie pamiętają tutaj ] jest link do postu. 

fabric organiser needed! / organizer na tkaniny potrzebny od zaraz!

 

     I've drown. I've drown in fabrics, cuttings, zippers and threads. All those things were lying around on every possible surface in my house. I've had enough of this! I've decided to make a fabric organizer so that I could finally put all my sewing equipment in order.

     Utonęłam. Utonęłam pod stertą tkanin, ścinek, suwaków i nici. Wszystkie te rzeczy leżały porozrzucane losowo w każdym możliwym miejscu mieszkania. Poczułam, że mam tego dosyć. Postanowiłam zmajstrować jakiś organizer, który pozwoli mi utrzymać cały ten majdan w porządku. 

cat pillows / kocie poduszki

     
     There is a perfect place to rest in my home  - the bean bag which I made a while ago. You can lie down there (like a cat), take a book or turn the TV on and just relax. But there was something missing, and we've realised that this thing is a pillow. Perfectly - a pillow which could also be decorative.

     W naszym mieszkaniu jest pewne miejsce idealne na odpoczynek - fotel leniwiec, który uszyłam jakiś czas temu. Można się w nim umościć (jak kot :) ), wziąć do ręki książkę lub włączyć TV i korzystać z chwili wolnego. Ale czegoś w tym sielskim obrazku brakowało i po niedługim namyśle doszliśmy do wniosku, że brakującą rzeczą jest poduszka. Idealnie by było, gdyby była ona przy okazji dekoracyjna.

patches on the sleeves / łaty na rękawach

     One of my friends bought a jumper with patches on the sleeves. I found it pretty and useful. Ofcourse I wanted to have one, then I saw the prices of such jumpers and then I've decided to make one for myself using an old sweater. It wasn't as hard as I thought it would be :)

     Jedna z moich koleżanek kupiła sobie sweter z łatami na rękawach. Wydał mi się bardzo ładny i praktyczny. Oczywiście również zapragnęłam mieć taki, ale po wizycie w sklepie i zobaczeniu ich cen stwierdziłam, że łatwiej będzie zrobić takie łaty samemu. Okazało się również, że jest to łatwiejsze, niż na początku myślałam :)

Mickey Mouse blouse / bluzka z Myszką Miki
     As you know I've bought some acrylic paint last month. I used it to refashion [this blouse] and now I've decided to use it again. I chose Mickey Mouse's face because it wasn't complicated to paint and I've noticed that it's becoming popular these days.


     Jak wiecie, w zeszłym miesiącu kupiłam trochę farbek akrylowych. Użyłam ich, aby upiększyć [bluzkę], a teraz postanowiłam użyć jej ponownie. Wybrałam motyw z twarzą Myszki Miki, ponieważ wydała mi się łatwa do namalowania a dodatkowo zauważyłam, że ostatnio stała się dość popularna.