Mickey Mouse blouse / bluzka z Myszką Miki
     As you know I've bought some acrylic paint last month. I used it to refashion [this blouse] and now I've decided to use it again. I chose Mickey Mouse's face because it wasn't complicated to paint and I've noticed that it's becoming popular these days.


     Jak wiecie, w zeszłym miesiącu kupiłam trochę farbek akrylowych. Użyłam ich, aby upiększyć [bluzkę], a teraz postanowiłam użyć jej ponownie. Wybrałam motyw z twarzą Myszki Miki, ponieważ wydała mi się łatwa do namalowania a dodatkowo zauważyłam, że ostatnio stała się dość popularna. 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     I've started with downloading a drawing of Mickey Mouse, editing it and printing it on a white paper, size A4. If you want to use the same photo I used - feel free to download this picture (it's a .png picture, 96 dpi):

     Pracę zaczęłam od znalezienia odpowiedniego rysunku Myszki, edytowaniu go i wydrukowaniu na białej kartce papieru formatu A4. Jeśli chcecie użyć tego samego obrazka, którego ja użyłam - wersja do pobrania znajduje się poniżej (jest to plik .png, 96 dpi):
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
           I used the laser printer to print my picture so I knew, that I can put the photo face down on the blouse and iron it. This would leave a copy of the mouse on the blouse and help me to fill it with paint. As far as I know what's left on the fabric is very easy to wash off.


     Do wydrukowania obrazka użyłam drukarki laserowej, wiedząc, że wydruki z takiej drukarki można "naprasować" na materiał. Wystarczy położyć kartkę zadrukowaną stroną na materiale i chwilkę prasować gorącym żelazkiem. Ten efekt nie jest trwały i łatwo się spiera, ale jest idealną pomocą przy wypełnianiu obrazka farbą.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     When the blouse is ready to be painted you need to find a good surface to paint on. I used ironing board (much more comfortable than doing it on the floor, especially when you have back problems ;) ). I put a plastic bag on the ironing board so that it wouldn't get dirty. 

     Gdy już przygotujesz bluzkę do malowania poszukaj miejsca, na którym tą czynność wykonasz. Ja użyłam deski do prasowania (jest dużo wygodniejsza, niż podłoga, szczególnie, gdy ma się problemy z kręgosłupem ;) ). W celu uniknięcia pomalowania niespieralną farbą, zabezpieczyłam deskę torbą foliową.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
Now take your paint, paintbrush and get to work... :)
Teraz wystarczy wziąć farbę, pędzel i zabrać się do pracy... :)
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     When the paiting dries (it took mine around two hours) you can wear your blouse :) If you need to wash it - it's better to do it by hand in warm water (who's brave enough to try using wasching machine - hand's up! :) ). 
     
     Bluzka jest gotowa do noszenia gdy tylko farba wyschnie (moja schła około 2 godzin). Polecam pranie ręczne w letniej wodzie raczej, niż pranie w pralce (kto ma odwagę spróbować - ręka do góry! :) )
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

No comments:

Post a Comment