how to make a tunic of t-shirt / jak zrobić tunikę z t-shirtu     How many t-shirts are there in your wardrobe? How many of them are too big for you to wear? My friend had at least one and she decided to change into a tunic - with a little help from me.

     Ile macie t-shirtów w szafie? Ile z nich jest zbyt dużych, aby je nosić? Moja koleżanka miała przynajmniej jeden i postanowiła przerobić go na tunikę - oczywiście z moją pomocą :)


     She brought me a dress which was her size to help me to define the size of the to-be-made-tunic. I pinned the dress to the t-shirt and drew the lines which would help me to sew. I knew that the dress was elastic so I've left an appropriate margin. 

     Koleżanka przyniosła sukienkę, która miała mi posłużyć, jako miarka i pomóc mi w określeniu wymiarów mającej powstać tuniki. Przypięłam sukienkę do bluzki i narysowałam linie, które pomogły mi w szyciu. Wiedziałam, że sukienka jest elastyczna, więc na wszelki wypadek zostawiłam większy margines materiału.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     I sewed and hemmed. I used overlock sew so that the edges of the fabric wouldn't tug.
     Zszyłam i wykończyłam krawędzie. Użyłam ściegu overlock, aby krawędzie tkaniny nie siepały się. 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     I removed the sleeves and widened the neckline. I also cut a piece of the fabric from the bottom of the blouse because I wanted to use it later...
     Odcięłam rękawy i poszerzyłam dekolt. Odcięłam fragment wykończenia z dołu bluzki, ponieważ chciałam wykorzystać go później...
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     This piece of fabric was used to finish the neckline. I pinned it to the neckline as shown on pict 1, then sewed, turned over and sewed again (pict. 2, 3).
     Ten kawałek materiału miał być użyty do wykończenia dekoltu. Przypięłam go w sposób pokazany na zdj. 1, następnie przyszyłam, wywinęłam i ponownie przeszyłam (zdj. 2, 3).
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
At the end it looked like this:
Po tych zabiegach wyglądał następująco:
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
The tunic was ready! :)
Tunika była gotowa! :)
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

No comments:

Post a Comment