grey blouse inspired by Papavero / szara bluzką inspirowana wykrojem Papavero


     It was supposed to be a simple, grey blouse to be worn on cold days. When I finished it i found it too ordinary and decided to add some details. Was it a good idea? Hmm...


     To miała być prosta, szara bluzka do noszenia w chłodne dni. Kiedy ją skończyłam uznałam, że jest zbyt "zwyczajna" i zdecydowałam, że dodam do niej kilka czarnych detali. Czy był to dobry pomysł? Hmm...

     I used the pattern downloaded from papavero.pl [ pattern here ] [ here is more about papavero - I had written about it in one of my previous posts ]

     Użyłam wykroju z papavero.pl [ wykrój jest tutaj ] [ tutaj jest więcej informacji o papavero - pisałam już o tym portalu w dawniejszym poście]
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     I've prepared a little tutorial for you - maybe it will help someone to make similar blouse. First of all cut the pattern out and stick the pieces together (oops, the photo's upside-down :) ).
     
     Przygotowałam skróconą instrukcję "krok po kroku" - może komuś się przyda przy wykonaniu podobnej bluzki. Po pierwsze - oczywiście - wytnij wykrój i sklej ze sobą  odpowiednie kawałki (ups, zdjęcie jest do góry nogami :) ).


[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     Pin the pattern to the fabric and cut the shape of the blouse out. You might need to make some measurements before cutting - I didn't have to change anything, but it's wotrh checking. 

     Przypnij wykrój do tkaniny i wytnij kształt bluzki. Dobrze jest przeprowadzić przed wycięciem kilka pomiarów (szerokość w biuście, pasie) - ja nie musiałam niczego zmieniać, ale warto to sprawdzić. 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
Sew the front to the back.
Zszyj przód z tyłem.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     If you need to make any changes in the neckline - feel free to do it. All you need to remember about is to cut evenly - some pins might be usefull here. I made the front neckline wider (because, as you can see I used the front of the blouse as back and vice versa) (why not!? :) ).

     Jeśli potrzebujesz wprowadzić jakieś zmiany w linii dekoltu - nie ma przeciwwskazań  Wszystko, o czym należy pamiętać to to, aby uciąć tkaninę równo - tu przydadzą się szpilki. Powiększyłam dekolt z przodu, ponieważ... wykorzystałam tył bluzki, jako przód i na odwrót (czemu nie!? :) ).
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     Because of the change in the neckline I Had to make a new finishing of it (how exactly is this part called in English? Anyone? :) ). First, I have drawn the new shape of the neckline on the piece of paper.

     Ponieważ zmieniłam linię dekoltu, musiałam wykonać nowe odcięcie. Po pierwsze - odrysowałam linię dekoltu na kartce papieru.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     Then I ironed some camela on the just prepared piece of fabric. 

     Następnie naprasowałam trochę kamelówki z klejem na wycięty na podstawie nowego "wykroju" kawałek materiału. 

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     I pinned it to the blouse (right side to the right side), sewed and turned over.

     Przypięłam go do bluzki (prawą stroną do prawej strony), przyszyłam i wywinęłam. 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
And hemmed.
A na koniec wykończyłam.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     I addded black details when the blouse was finished. I cut them out of old blouse which I wasn't wearing anyway.

     Dodałam czarne elementy już po skończeniu bluzki. Wycięłam je z innej, starej bluzki koronkowej, której i tak nie nosiłam.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

2 comments: