pitbull pillow for a friend / poduszka z pitbullem dla przyjaciółki


     My friend and her partner want to have a dog. A white pitbull. I think it's one of their biggest dreams.
     Moja przyjaciółka i jej partner chcą mieć psa. Białego pitbulla. Myślę, że jest to jedno z ich największych marzeń.


      She wanted to make him happy and give him something that would remind him of the dog and of the day that the dog will finally be theirs. So she asked me to make a pillow.
     
     Ona chciała go uszczęśliwić i dać mu coś, co będzie przypominało mu, że dzień, 
w którym pies trafi do ich domu jest coraz bliżej. Poprosiła mnie więc o wykonanie poduszki. 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     To make the pitbull I downloaded this picture from the Internet and printed it. 
     Za pierwowzór pitbulla posłużyło mi to, pobrane z Internetu zdjęcie. 
     It was supposed to be as simple and symbolic as possible. And I heard that the gift was appreciated so I am happy :)

     Obrazek miał być możliwie prosty i symboliczny. I słyszałam, ze prezent się bardzo podobał, więc cieszę się jak dziecko :)
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

No comments:

Post a Comment