how to make a maxi skirt (v. 2) / jak zrobić maksi spódnicę z gumką (v. 2)


     I looooove maxi skirts. Not only because they are comfortable but also because they are quite easy to sew. The one I've made this time has thick, black elastic band.

     Kooocham długie spódnice. Nie tylko dlatego, ze są wygodne w noszeniu, ale również dlatego, że dość łatwo się je szyje. Ta, którą zrobiłam tym razem ma grubą, czarną gumę. 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć] 
     The beginning of the process of sewing is similar to [ this one ] from one of the previous posts. You need to measure the fabric that you need, sew it and hem (you can hem only on the bottom side). Have the elastic band prepared.

     Początek procesu szycia jest podobny do [ tego ] z jednego z poprzednich postów. Trzeba odmierzyć potrzebną długość tkaniny, zszyć ją i podwinąć (wystarczy tylko na dole). Przygotować kawałek grubej gumy. 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć] 
     Sew the ends of the elastic band together and pin it to the fabric on the right side of it. I used eight pins and pinned it so that the distance between them was equal (1/8 of the girth of the fabric and of the elastic band). If I looked on this from the top it would look more or less like this:

     Zszyj końce gumy i przypnij ją do tkaniny po prawej stronie materiału. Ja użyłam ośmiu szpilek, które przypięłam w taki sposób, aby odległość między nimi była mniej więcej taka sama (1/8 obwodu tkaniny i 1/8 długości gumy). Gdybyśmy spojrzeli na spódnicę od góry, wyglądałaby mniej więcej tak:
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     To sew the elastic band to the fabric I used a special roller foot, but I am sure one could make it without it. It helps a little but it's not essential.

     Aby przyszyć gumę do tkaniny, użyłam specjalnej stopki z rolką  ale jestem pewna, że i bez niej bez problemu dałoby się ją przyszyć. Jest pomocna, ale nie konieczna.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć] 
     You have to pull and stretch the band while sewing. Help yourself with the free hand. When you're finished it should look more or less like this:

     Podczas przyszywania trzeba naciągać gumę pomagając sobie drugą ręką. Po skończeniu powinno to wyglądać mniej więcej tak:
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć] 
     And the final result is below. This type of skirt is also perfect for the baby bump (you can also shorten the front of the skirt if you're afraid that it will be too long after lowering the skirt as shown here). 

     I efekt końcowy jest widoczny poniżej. Ten rodzaj spódnicy jest idealny na "ciążowy brzuszek" (jeśli boisz się, że będzie ona za długa z przodu możesz ją odpowiednio skrócić / dociąć przed wykończeniem, tak jak opisane jest to tutaj)
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć] 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć] 

2 comments: