how to make a (not only maternity) tunic / jak zrobić tunikę ciążową (i nie tylko)

     I found two interesting fabrics, which were similar and looked good together. I had no pattern but I wanted to make a tunic. So I did. :)

     Zakupiłam dwie bardzo miłe w dotyku tkaniny, które ładnie się ze sobą komponowały. Nie miałam pod ręką żadnego wykroju, ale wiedziałam, że chcę zrobić z nich tunikę. No i zrobiłam :)


     What was important for me wast hat the tunic wasn't tight-fitting (I'm not getting smaller yet ;) ). I searched through the Internet to find some bat-tunic photos to use them as my inspiration. I wanted my tunic to look more or less (probably less ;) ) like this:
     
     Było dla mnie ważne, aby tunika nie była zbyt obcisła (przez najbliższe 4 miesiące będę raczej "rosła" niż "malała" ;) ). Przejrzałam strony internetowe pod kątem "tunik nietoperzy", aby odnaleźć inspirację. Chciałam, aby moja tunika wyglądała mniej więcej (znając moje umiejętności: mniej :) ) jak ta:
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     I just wanted it to have short sleeves. I've drawn something that can be considered as a pattern:

     Chciałam tylko, aby miała krótkie rękawy i dekolt "łodeczka". Przygotowałam sobie coś, czego użyłam, jako namiastkę wykroju:
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     And after three hours of sewing (and unstiching and stitching again) the tunic was ready. This is how it looks:
     
     Po trzech godzinach szycia (i prucia i ponownego zszywania) tunika była gotowa. Wygląda tak:
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

No comments:

Post a Comment