how to make a make-up bag / jak uszyć kosmetyczkę


     Since I remember each and every make-up bag I bought was either too big or too small or too pink or too plastic or, or, or... So I made myslef one which is the right size and fits perfectly into my bag. And this is how I did that.

     Odkąd pamiętam, każda kosmetyczka, jaką miałam była albo za duża, albo za mała, albo za różowa albo zbyt plastikowa, albo, albo, albo... Uszyłam więc sobie sama taką, która jest w odpowiednim rozmiarze i idealnie mieści się do torebki. Oto, jak powstała.

     First I took some artificial leather which was left from making the bean bag, the zip, a ruler, a pen and ofcourse my sewing machine.

     Na początku wygrzebałam resztki eko-skóry, która została z produkcji leniwca, suwak, linijkę, długopis i oczywiście maszynę do szycia. 

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
     I cut a rectangle which was more or less the size of the make-up bag I wanted to have and pinned a zip to it. I sewed it first on one, than on the other side.

     Wycięłam prostokąt, który odpowiadał mniej więcej podwójnemu wymiarowi pożądanej kosmetyczki i przypięłam do jego krawędzi suwak. Przyszyłam go najpierw z jednej, później z drugiej strony. 

[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
When this was finished I drew a line which was supposed to help me to make side sews.
Narysowałam linie, które pomogły mi wykonać boczne szwy. 
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
Then I made sews on the top and on the bottom of the make-up bag.
Następnie wykonałam szwy górnej i dolnej części kosmetyczki.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
I protected the zip from unzipping by accident.
Zabezpieczyłam suwak przed niepożądanym otwieraniem się.
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
And this is the finel result:
Oto jak wygląda skończone dzieło:
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]
[Click to enlarge / Kliknij, aby powiększyć]

2 comments: